Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Οικόπεδο προς πώληση Μαραθίτης (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 60.000, 540 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Άγιος Ιωάννης Χωστός (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 80, 300 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Άγιος Ιωάννης Χωστός (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 65.000, 1.700 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Άγιος Ιωάννης Χωστός (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 80.000, 2.400 τ.μ.