Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Οικόπεδο προς πώληση Κέντρο (Γούβες)
€ 70.000, 1.200 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Κάτω Γούβες (Γούβες)
€ 55.000, 518 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Κάτω Γούβες (Γούβες)
€ 85.000, 627 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Γούρνες (Γούβες)
€ 160.000, 1.060 τ.μ.