Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Οικόπεδο προς πώληση Δαφνές (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 120.000, 5.000 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Άγιος Ιωάννης (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 110.000, 301 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Άγιος Ιωάννης (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 106.000, 237 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Κέντρο (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 300.000, 250 τ.μ.