Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Οικόπεδο προς πώληση Άγιος Ιωάννης (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 110.000, 400 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Άγιος Ιωάννης (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 110.000, 400 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Δειλινά (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 58.000, 120 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Θέρισσος (Ηράκλειο Κρήτης)
€ 135.000, 150 τ.μ.