Ζητήσεις πελατών

Στην ενότητα αυτή θα καταχωρούνται  ζητήσεις  πελατών  του γραφείου μας είτε για αγορά είτε για ενοικίαση. Εάν διαθέτετε κάποιο ακίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις κάποιου πελάτη μας, επικοινωνήστε με το γραφείο μας ώστε να σας φέρουμε σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο.

Ζητήσεις αγοράς οικοπέδων

Στην ενότητα αυτή θα καταχωρούνται ζητήσεις πελατών του γραφείου μας για αγορά οικοπέδου. Εάν διαθέτετε κάποιο ακίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις κάποιου πελάτη μας, επικοινωνήστε με το γραφείο μας ώστε να σας φέρουμε σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο.

Ζητήσεις ενοικίασης κατοικιών

Στην ενότητα αυτή θα καταχωρούνται ζητήσεις πελατών του γραφείου μας για κατοικίες προς ενοικίαση.

Ζητήσεις αγοράς κατοικιών

Στην ενότητα αυτή θα καταχωρούνται ζητήσεις πελατών του γραφείου μας για αγορά κατοικίας. Εάν διαθέτετε κάποιο ακίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις κάποιου πελάτη μας, επικοινωνήστε με το γραφείο μας ώστε να σας φέρουμε σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο.

Ζητήσεις επαγγελματικών χώρων

Στην ενότητα αυτή θα καταχωρούνται ζητήσεις πελατών του γραφείου μας για αγορά ή ενοικίαση επαγγελματικού χώρου.Εάν διαθέτετε κάποιο ακίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις κάποιου πελάτη μας, επικοινωνήστε με το γραφείο μας ώστε να σας φέρουμε σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο.

Ζητήσεις ξενοδοχειακών μονάδων

Στην ενότητα αυτή θα καταχωρούνται ζητήσεις πελατών του γραφείου μας για αγορά ή ενοικίαση ξενοδοχειακών μονάδων.Εάν διαθέτετε κάποιο ακίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις κάποιου πελάτη μας, επικοινωνήστε με το γραφείο μας ώστε να σας φέρουμε σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο.

Ζητήσεις ενοικίασης οικοπέδων    

Στην ενότητα αυτή θα καταχωρούνται ζητήσεις πελατών του γραφείου μας για ενοικίαση οικοπέδου.Εάν διαθέτετε κάποιο ακίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις κάποιου πελάτη μας, επικοινωνήστε με το γραφείο μας ώστε να σας φέρουμε σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο.